Gjengen 2013

Fra venstre: Frank Andersen (verksmester og kundemottaker),

Jan Inge Goggsbo (lakkerer), Peder Jan Omholt, Christian Hansen, Roland Hasani, og Bjørn Åge Hansen